Handy Media for You

Česká republika má tradičně hustou infrastrukturu veřejné dopravy. Reklamní držadla lze instalovat do autobusů, tramvají, trolejbusů, metra nebo příměstských vlaků.

  • Společnost Handy Media už vybudovala sí, která zahrnuje přes 40 velkých českých a moravských měst
  • Na základě smluv s dopravními podniky umístila držadla Handy ve více než třech tisícovkách vozidel MHD. Pro reklamní účely celkem nabízí přes 60 tisíc držadel.
  • Sí nosičů HANDY se neustále rozšiřuje. Jejich počet by se měl postupně zvýšit na 100 tisíc a pokrýt přes 80 procent české populace

Národní sí

(64 872 držadel Handy, 3 516 vozidel MHD)